Արամի ֆիրման հիմնադրվել է մի երկրում , որի ժողովրդի պատմության սկիզբն ընդունված է համարել մ.թ.ա. 2492 թվականը, որը ունի պատմական մեծ ուղի և մշակույթ դա Հայաստանի Հանրապետությունն է:
Ֆիմայի հիմնադիրն է Արամ Բալայանը , ով իր գործունեությունը սկսել է 2003 թ ից ,այն ժամանակ երբ նա 24 տարեկան էր:Ժամանակի ընթացքում ուսումնասիրելով մյուսների փորձը նա ևս փորձեց համարձակ քայլեր կատարել տվյալ ասպարեզում:
Ներդնելով իր ստեղցագործական ունակություններն ու միտքը ստեղծել նորատիպ և յուրօրինակ ժամացույցներ:
ՙՙԱստված կատարյալ է և նրա ստեղծած ամեն բան՚՚ այս կարգախոսը օգտագործելով Ա Բալայանը փորձել է բնությունից վերցնել այն ամենը ինչ հնարավոր է և այն վերածել Ժամանկը գնահատող արվեստի գործի:
Յուրահտկությունը կայանում է նրանում ՙոր նրանք երբեք չեն կրկնվում և նրանց մեջ կա մարդու ,Բնության և աստծո ստեղծածի համադրությունը:
Գնահատենք ժամանակը գեղեցիկ,այն ետ չեք բերի